Indien er geen aanvullende kwaliteitscontrole of puntzetting vereist is, biedt het tray to tray systeem vele mogelijkheden om de broedeieren direct van de transport tray op het broedraam te plaatsen.